Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Viceprimar

Bharta Szabolcs

Funcția: Viceprimar
Data și locul nașterii: 10.08.1990 Târgu Mureș
Experiența profesională: 2013 – 2021 Inginer
2021- prezent Viceprimar
Educație și formare: Universitatea Petru Maior Târgu Mureș Facultatea de Inginerie Electrică Automatică și Informatică Aplicată

Principalele atribuţii ale viceprimarului

 • urmărește și răspunde de aplicarea măsurilor de protecția mediului, potrivit legislației în vigoare.
 • raspunde impreuna cu cei indreptatiti pentru administrarea domeniului public si privat al comunei;
 • controleaza activitatea de urbanism de pe raza comunei;
 • intocmeste impreuna cu comisia desemnata procese verbale de receptie a constructiilor si sanctioneaza nerespectarea legalitatii in constructii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 • zilnic urmareste pe teren modul de executare a lucrarilor de investitii si reparatii;
 • verifica si semneaza situatiile de lucrari si procesele verbale de receptie impreuna cu compartimentul de specialitate;
 • participa in comisiile de licitatie si contractare a lucrariilor de pe raza comunei;
 • ia masuri pentru intretinerea si functionarea podurilor si strazilor comunale;
 • asigura informarea serviciilor publice de pe raza comunei (apa, canal, energie electrica, gaze naturale, telefonie, etc.) in momentul unor defectiuni sau in urma sesizarii formulate de catre cetateni;
 • participa la lucrarile comisiei de fond funciar;
 • identifica problemele, necesitatile comunitatii locale;