Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Legislaţie

 • Lege Nr: 130 / 17 Mai 2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2005 privind unele masuri pentru ocuparea prin concurs a functiilor publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice implicate in implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
 • Ordonanţă de Guvern Nr: 15 / 15 Martie 2005 ORDONANTA DE URGENTA nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele masuri pentru ocuparea prin concurs a functiilor publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice implicate in implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
 • Lege Nr: 554 / 2 Decembrie 2004 contenciosului administrativ (actualizata pana la data de 2 august 2007*)
 • Lege Nr: 7 / 18 Februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici*) – (*republicata*)
 • Hotărâre de Guvern Nr: 1085 / 11 Septembrie 2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National (actualizata pana la data de 27 aprilie 2004*)
 • Lege Nr: 161 / 19 Aprilie 2003 LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizata*) privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (actualizata pana la data de 28 decembrie 2006*)
 • Lege Nr: 52 / 21 Ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Hotărâre de Guvern Nr: 123 / 7 Februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Ordonanţă de Guvern Nr: 24 / 30 Ianuarie 2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale (actualizata pana la data de 15 noiembrie 2003*)
 • Lege Nr: 544 / 12 Octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata pana la data de 29 iunie 2007*)
 • Lege Nr: 188 / 8 Decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici*) – (*republicata*)
 • Lege Nr: 115 / 16 Octombrie 1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici (actualizata pana la data de 9 martie 2005*)